8 เทคนิค ‘สร้างงาน – เริ่มเก็บเงิน’ 1 ล้านแรกให้สำเร็จ!

เรียนรู้ 8 เทคนิค วิธีสร้างเงิน 1 ล้านบาทแรก หาเงินให้เก่ง เก็บเงินให้เป็น สร้างการเงินที่ดี ได้ เพื่อต่อยอดการลงทุน สร้างกำไรดอกผล

6 มีนาคม 2565 – ศูนย์การเรียนรู้แบงก์ชาติ – BOTLC เผยแพร่ วิธีการออมเงิน สร้างเงิน 1 ล้านบาทแรกในชีวิต ผ่าน 8 เทคนิค การหารายได้ และ ต่อยอดเงินเก็บ เพื่อเป้าหมายใหญ่ โดย อ้างอิงข้อมูลในหนังสือ “รู้อย่างนี้มีเงิน 1,000,000 ตั้งนานแล้ว” ซึ่งมี ธัญวรรณ ศรีจันทรา เป็นผู้เขียน หลักการสำคัญ คือ วินัยทางการเงินที่ดี ดังนี้

เทคนิคสร้างเงิน 1 ล้านบาทแรก

เป้าหมายต้องชัด การนึกคิดลอย ๆ ทำให้เป้าหมายเป็นแค่ความฝัน การกำหนดว่าต้องการอะไร เมื่อไร และมีแผนลงมือทำ ช่วยให้เป้าหมายชัด อีกสิ่งที่ต้องทำ คือ เขียนเป้าหมายนั้นออกมา และอ่านซ้ำ ๆ ทุกวัน ย้ำเตือนว่านี้คือสิ่งที่ต้องการ และกำลังลงมือทำอยู่ ที่สำคัญคือเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอด อย่ายึดติดกับวิธีการ แต่ให้มุ่งมั่นกับเป้าหมาย
8 เทคนิค ‘สร้างงาน – เริ่มเก็บเงิน’ 1 ล้านแรกให้สำเร็จ!

มีMindsetการเงินที่ดี หมั่นเรียนรู้ภาษาทางการเงินที่เป็นบวก เพื่อสร้างพลังให้กับตัวเอง เช่น ทำอย่างไรให้มีเงินมากขึ้น ทำอย่างไรให้ชีวิตดีขึ้น จะหาเงินเพิ่มอย่างไร เป็นต้น

ฝึกการใช้กับตัวเองก่อน ตามสมการ “รายได้ – เงินออม = ค่าใช้จ่าย” การออมถือเป็นการจ่ายให้กับตัวเอง ดังนั้น เมื่อได้เงินมา ฝึกเก็บก่อนใช้ เป็นการจ่ายให้กับตัวเองก่อน

อย่าลืมลงทุนให้ตัวเอง เรียนรู้หรือปรับปรุงการลงทุนที่ทำให้ตัวเองมีศักยภาพมากขึ้น ความรู้ความสามารถที่ติดตัว สามารถนำไปต่อยอดสร้างรายได้อย่างไม่รู้จบ

หาเงินให้เก่ง สร้างรายได้หลายทาง การประหยัดเพียงอย่างเดียวไม่ทำให้ร่ำรวย การมีรายได้เพิ่มขึ้นจากหลากหลายช่องทางเป็นทางเลือกที่ดีกว่า

ไม่เก็บเงินทั้งหมดในบัญชีออมทรัพย์ เงินในบัญชีออมทรัพย์อาจมีไว้ 6-12 เท่าของค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนเพื่อใช้ในยามฉุกเฉิน ส่วนที่เกินจากนี้ควรนำไปลงทุนให้ออกดอกออกผลที่คุ้มค่ามากกว่า

เงินที่เก็บได้ส่วนเกินจากเงินออมฉุกเฉิน จงนำไปลงทุน “เงินตั้งต้นหรือเงินเย็น” ควรนำไปลงทุนตามความเสี่ยงที่เรายอมรับได้

อดทนและทำต่อเนื่อง ทำซ้ำไปเรื่อย ๆ การมีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้น เริ่มด้วยการลงมือทำทันที และมุ่งมั่นเดินหน้าด้วยความอดทน

อ้างอิง
https://www.thansettakij.com/money_market