“กรุงไทย” ชูแนวคิด “ติดปีกการเงินไทย สู่ความยั่งยืน” ร่วมงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB) ในฐานะธนาคารพาณิชย์ของรัฐได้เข้าร่วมงาน “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร : มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน” ภายใต้แนวคิด “ติดปีกการเงินไทย สู่ความยั่งยืน” โดยครั้งที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี อาคาร 5 และจัดอย่างต่อเนื่องใน 4 ภูมิภาคในระยะต่อไป

โดยธนาคารได้นำเสนอมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินอย่างครบวงจร ทั้งการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ลดค่างวดการผ่อนชำระ ขยายระยะเวลาผ่อนชำระ รวมถึงการเสริมสภาพคล่องให้ลูกค้า ครอบคลุมทั้งลูกค้าบุคคลและลูกค้าธุรกิจ ดังนี้

มาตรการช่วยเหลือลูกค้าด้วยการปรับปรุงโครงสร้างหนี้สำหรับลูกค้ารายย่อย ด้วยวิธี การรวมหนี้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อรายย่อยประเภทอื่น (Debt Consolidation) เพื่อขยายระยะเวลากู้ ปรับลดงวด ผ่อนชำระ และลดภาระผ่อนชำระ โดยสามารถเข้าร่วมมาตรการได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

มาตรการช่วยเหลือพิเศษเพื่อแก้หนี้อย่างยั่งยืน ผ่านเครื่องมือทางการเงินที่หลากหลาย เช่น ลดอัตราดอกเบี้ย ลดค่างวดการชำระหนี้แบบ Step Up พักชำระเงินต้นและชำระเฉพาะดอกเบี้ย เปลี่ยนประเภทหนี้ เป็นต้น โดยลูกค้าที่สนใจเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือลงทะเบียนได้ที่https://krungthai.com/th/personal/loan/personal-loan/486

โครงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ลูกค้าธุรกิจเว็บหวยออนไลน์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เศรษฐกิจ และวิกฤตโควิด-19 ที่มีเจ้าหนี้หลายราย (Multi-Creditors) โดยมุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือลูกค้าธุรกิจที่มีวงเงินสินเชื่อกับธนาคารมากกว่า 1 แห่ง วงเงินรวมตั้งแต่ 250 ล้านบาทขึ้นไป ลดการผ่อนชำระตามความสามารถของลูกค้า ยืดระยะเวลาผ่อนชำระหนี้ตามความเหมาะสม และเสริมสภาพคล่องตามศักยภาพของลูกค้า รวมถึงมาตรการพักทรัพย์พักหนี้ เพื่อช่วยเหลือลูกค้าธุรกิจที่มีศักยภาพและมีทรัพย์สินเป็นหลักประกันให้สามารถลดภาระทางการเงินชั่วคราว ในช่วงที่รอให้ธุรกิจฟื้นตัว ด้วยวิธีการโอนทรัพย์ชำระหนี้และให้สิทธิซื้อทรัพย์คืนในอนาคต

มาตรการสินเชื่อฟื้นฟู เพื่อเสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจ ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 2 ปีแรก ไม่เกิน 2% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 5 ปี ไม่เกิน 5% ต่อปี) ผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 10 ปี ได้รับยกเว้นดอกเบี้ย 6 เดือนแรก รวมทั้งได้รับการค้ำประกันสินเชื่อจากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) นานสูงสุด 10 ปี

พร้อมกันนั้น ธนาคารยังมีมาตรการช่วยเหลือพิเศษสำหรับลูกค้าประเภทบุคคลและลูกค้าธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม เพื่อช่วยลดภาระทางการเงิน ผ่านเครื่องมือทางการเงินที่หลากหลายเช่นเดียวกัน โดยสามารถยื่นขอสินเชื่อเพื่อรับการช่วยเหลือได้ที่ธนาคารกรุงไทย สาขาหรือหน่วยงานผู้ดูแลบัญชีสินเชื่อของลูกค้า ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2565