กลุ่มเมย์แบงก์ กิมเอ็ง ประกาศเปลี่ยนชื่อแบรนด์ใหม่

กลุ่มเมย์แบงก์ กิมเอ็ง ประกาศแผนการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์องค์กรภายใต้ชื่อแบรนด์ใหม่ ให้เมย์แบงก์เป็นมาสเตอร์แบรนด์ โดยลบกิมเอ็งออกจากชื่อบริษัทและตราสัญลักษณ์ ชูแบรนด์เมย์แบงก์เด่น สะท้อนภาพความเป็นผู้นำกลุ่มธุรกิจการลงทุนซื้อหวยออนไลน์ถูกกฎหมายมั่นใจได้ชั้นนำในระดับภูมิภาค

โดยนับตั้งแต่บัดนี้กลุ่มธุรกิจจะรู้จักกันในนาม Maybank Investment Banking Group (หรือ Maybank IBG) และบริษัทต่างๆ ในเครือข่ายภูมิภาคทั่วโลกได้นำชื่อบริษัทใหม่และโลโก้ใหม่มาใช้พร้อมกัน สำหรับประเทศไทยจากเดิม บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ได้เปลี่ยนแปลงชื่อใหม่เป็น “บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย)”

“ปี 2564 เป็นปีที่ครบรอบ 10 ปีของการเข้าซื้อกิจการกิมเอ็งซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค โดยริเริ่มจัดตั้งการดำเนินงานภายใต้แบรนด์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง และเริ่มพัฒนาธุรกิจจากการเป็นองค์กรชั้นนำในมาเลเซียสู่การเป็นสถาบันการเงินผู้นำการลงทุนชั้นนำในระดับภูมิภาคที่ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของเราในการส่งมอบบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า เราได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับต้นๆ ขององค์กรชั้นนำในภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง และได้รับการโหวตให้เป็นโบรกเกอร์ที่ดีที่สุดของภูมิภาคเป็นเวลา 8 ปีติดต่อกัน ในมาเลเซียเรายังคงความเป็นผู้นำอย่างต่อเนื่องด้วยการได้รับการยอมรับจากหลากหลายองค์กรชั้นนำว่าเป็นผู้นำด้านบริการวาณิชธนกิจที่ดีที่สุดถึง 6 ครั้งในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา” เอมี่ มอริส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Maybank IBG กล่าว

“ตั้งแต่วันแรกของการจัดตั้งธุรกิจ เราได้นำความเชี่ยวชาญทางด้านการลงทุนทั้งหมดของ Maybank โดยเฉพาะจาก Maybank Investment Bank ในมาเลเซียมาให้บริการด้านการให้คำปรึกษาเพื่อตอบสนองทุกความต้องการด้านการลงทุนของลูกค้า การปรับเปลี่ยนแบรนด์ในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการของกลุ่มเมย์แบงก์ กิมเอ็ง จากอดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึงแนวทางที่จะก้าวเดินต่อไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน เพื่อบรรลุพันธกิจของกลุ่มธุรกิจที่มุ่งเน้น ESG อย่างแท้จริงด้วยการให้บริการทางการเงินที่มีความจริงใจกับลูกค้า การให้บริการที่ทุกคนเข้าถึงได้และการตอบแทนคืนสู่ชุมชน”

“นอกจากนี้ การตระหนักถึงกระแสโลก อาทิ ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมต่อสภาพอากาศทั่วโลก ทำให้เราต้องปรับแผนการดำเนินธุรกิจ ในอีกสิบปีข้างหน้ากลุ่มเมย์แบงก์ของเราอยากที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านการลงทุนที่มุ่งเน้นการสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนและรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ที่เรายึดถือร่วมกันทั้งกลุ่มธุรกิจ

“ในฐานะที่เป็นสถาบันการเงินที่มุ่งเน้นประโยชน์ของส่วนรวม เราต้องการเป็นผู้นำในการสนับสนุนการตระหนักถึงวาระ ESG (สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล) ขึ้นในระดับภูมิภาค เราอยากจะเป็นผู้ให้คำปรึกษาการลงทุนแรกที่ลูกค้านึกถึงในการมอบบริการด้านการลงทุนอย่างยั่งยืน การบริหารเงินทุนแบบยั่งยืน และความเป็นผู้นำทางความคิดด้านความยั่งยืน (Sustainability Thought Leadership)
“ในขณะที่เรายังคงมุ่งมั่นในการคิดพัฒนาและสร้างสรรค์บริการด้านการลงทุนที่เป็นเลิศในภูมิภาค เรามีเป้าหมายที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นในการผลักดันและสนับสนุนลูกค้าไปสู่ธุรกิจที่เน้นความยั่งยืนเป็นอันดับแรก และสร้างความมั่นใจถึงความเท่าเทียมกันในการสร้างความมั่งคั่งในชุมชนที่เราดำเนินธุรกิจอยู่ การเปลี่ยนชื่อแบรนด์ถือเป็นบริบทที่กำหนดบทบาทใหม่สำหรับเรา”

นายอารภัฏ สังขรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) หรือ MST กล่าวว่า “การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญ ด้วยเป็นการปรับเปลี่ยนแบรนด์เนมของกลุ่มธุรกิจข้ามชาติ อันแสดงให้เห็นถึงการรวมความแข็งแกร่งในด้านต่างๆ ของกลุ่ม Maybank เข้าเป็นหนึ่งเดียวภายใต้วิสัยทัศน์เดียวกัน ความเชี่ยวชาญและความสามารถของเราทั่วทั้งภูมิภาคจะถูกผนึกเข้าด้วยกันเพื่อช่วยให้ MST สามารถให้บริการที่ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าได้ เราคาดหวังในอีก 10 ปีข้างหน้าเราจะเห็นการลงทุนได้มีการกระจายเข้าถึงประชาชนในทุกกลุ่มและเราจะมีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้นำในการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อเป้าหมายแห่งความยั่งยืน”